FORSKNING OCH INTRESSANT FAKTA


Forskning kopplad till koncept 1 "Slingan"


HÄLSA

Forskning visar att stora hälsovinster uppnås när man regelbundet joggar eller går en rask promenad några gånger i veckan. Utför gärna pulshöjande aktiviteter under 30 minuter. Hjärtmuskeln blir starkare, blodkärlen vidgas och risken för blodpropp minskar. Risken att drabbas av tidig hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt och slaganfall minskar och man orkar mer, tänker klarare och livskvaliteten höjs.
STRESS

Forskning visar att rörelse och fysisk aktivitet i naturområden har positiv påverkan på stress och läkning av sjukdomstillstånd. Det har en skyddande effekt mot mental ohälsa. Vi vet idag att naturinslag kan vara viktiga komponenter i folkhälsoarbetet som till stor del präglas av stress och livsstilsrelaterade sjukdomar. (Annerstedt, 2011)

MINNE

En stor studie har visat att långtidsminnet påverkas positivt av träning. Forskarna kunde se att mönstret i hippocampus hade påverkats positivt. Hippocampus är en del av hjärnan som har en central roll för inlärning, korttidsminne och för vår förmåga att bilda nya minnen. (Dongen et al., 2016)

HJÄRNAN

Forskning visar att träning stärker frontallobens förmågor. Frontalloben är hjärnans mest avancerade del där förmågor som koncentration, beslutsfattande och impulshämning finns. (Hjärstark av Hansen, 2017)


Fysisk träning hjälper oss att ta bättre beslut, genom att kopplingarna mellan hjärnans områden prefrontala kortex (omdömescentra) och amygdala (känslocentra) stärks. Det gör att prefrontala kortex i större grad kan välja vilka av våra impulsiva tankar som vi bör - eller inte bör - omsätta till handling.

(Huang, X et al.,2013)

ENERGI

Forskning visar att träning ger oss mer energi. Mitokondrierna fungerar som kroppens ”energifabrik”. Genom fysisk aktivitet kan vi öka antalet mitokondrier i din kroppen så att vi orkar mer. (Place et al., 2015)

HÄLSA

Forskning visar att enbart fem minuters vistelse i naturen ger förbättringar i människans välbefinnande. Enligt ett flertal studier ser man väldigt starka positiva effekter på personer med psykisk ohälsa. Naturmiljöer förbättrar även självkänsla och humör på ett positivt sätt. (Pretty & Barton, 2010)Någon som för fram ovanstående budskap på ett bra sätt är

Anders Hansen, som i sin bok beskriver positiva effekter av

fysisk aktivitet.  "Hjärnstark" (2016). Vi rekommenderar att ni

lyssnar till hans föreläsning här intill.

Forskning kopplad till koncept 2 "Parken"


STRESS

Kroppar som är vältränade klarar stressade situationer bättre. Dessutom lugnar träning ner stressystemet. Ökade nivåer av serotonin, noradrenalin, dopamin och endorfiner för att stresshormonet kortisol minskar vilket leder till ett ökat välbefinnande. Rekommendationen är att konditionsträna minst 20 minuter 2-3 gånger i veckan.
KONCENTRATION

Konditionsträning som löpning förbättrar koncentrations- och simultanförmågan, bland annat genom att hormonet noradrenalin utsöndras - vilket ökar vakenheten och uppmärksamheten. Blodcirkulationen i hjärnan förbättras också, vilket kan ha en bidragande effekt, menar forskarna bakom en studie vid University of Illinois från 2011.


:MINNE

Träning bromsar krympningen av hjärnan! Vi vet att minnescentrumet, hippucampus i hjärnan minskar med åren, vilket leder till att vi minns sämre. Vi vet också att träning eller promenader hindrar processen och till och med kan stärka minnet. Dessutom är promenaden den bästa medicinen för demens!
KREATIVITET

När vi tränar ökar kreativiteten vilket är något att ta fasta på både i skola och i arbetsliv. Inled en kreativ process med fysisk aktivitet, gärna 20 - 30 minuter. Effekterna kommer att vara i cirka 2 timmar efter ett träningspass. Dock är det viktigt att inte ta ut sig helt, då de positiv effekterna inte ger utslag.

INFLAMMATIONER

Daglig motion minskar inflammationer i kroppen. Det räcker att gå i vanlig gångtakt i 30 minuter. Inflammationer i kroppen kan bland annat ge värk, hjärt- och kärlsjukdomar och allergier. Studien visar även att något så enkelt som att gå i vanlig gångtakt i 30 minuter kunde kopplas till lägre nivåer av enstaka inflammationsmarkörer. Samtidigt behövs dagliga aktiviteter i lite raskare tempo för att få störst effekter på grad av inflammation.
SJUKDOM

Ghttps://fof.se/tidning/2012/9/artikel/musikexperimentet-som-fick-haren-att-resa-sig som publiceras i tidskriften Clinical EpidemiologyKällor till "Visste du att..."

https://fof.se/tidning/2012/9/artikel/musikexperimentet-som-fick-haren-att-resa-sig


https://fof.se


https://www.1177.se/Skane/Tema/Kroppen/


https://www.wikipedia.org


http://www.lakartidningen.se


https://www.forskning.se/2017/08/24/idrott-varje-dag-ger-hogre-betyg/